Kontakta oss

Adress: Baltzarsgatan 14 A-F & Fabriksgatan 6-10
211 36, Malmö

Mail: styrelsen@brfconcordia.se

Styrelsen

Anita Nordstedt-Sparrvik

Ledamot och ordförande
040-46 59 41
Baltzarsg 14 D
anitasparrvik@hotmail.com

Lennart Isacsson

Ledamot och serkreterare
Fabriksgatan 6

Hassan Hashemian

Ledamot 
Fabriksg 8

Roland Andersson

Ledamot
Baltzarsgatan 14 B

Victoria Bergstrand

Ledamot
Baltzarsgatan 14 F

Lars Arwidsson

Suppleant 
Baltzarsgatan 14 F

Carina Wiberg

Suppleant 
Fabriksgatan 8

Per Lundahl

Riksbyggen förvaltare, Ledamot
040-32 30 49
per.lundahl@riksbyggen.se

Marie Fredlund

Riksbyggen ekonomisk förvaltare, Suppleant
marie.fredlund@riksbyggen.se
040-32 30 05

Lena Isaksson – Valberedning (sammankallande)
Lovisa Maddams – Valberedning
Christina Lind – Valberedning
Tony Shapiro – Revisor
Wiard von Klopp – Revisorssuppleant